| Home | Kontakt |  
 

ITALISHT-Kurs për të avansuar:
Mësoni fjalët e reja të gjuhës ITALJANE!


Italisht lernen    Ky kurs gjuhe është ideal për ata, të cilët kanë njohuri paraprake dhe synojnë të thelllojnë njohuritë e një gjuhë të huaj
 
Kurs multimedial
Mbi 1800 fjalë
Me metodat më të reja interaktive
Versioni i fundit, komplet i ripërpunuar në vitin 2009
PërWindows / Linux / Mac OS X
 
Italisht lernen
    Porositja e kursit për gjuhë ITALJANE!
(Versioni Download)
   Italisht bestellen

 

  Përmbajtja e kursit për gjuhë Italisht:


Kursi Ju ofron:
 • Pasurim fjalori.
  Mbi 1800 fjalë të reja. Fjalët janë të rënditutra sipas kuptimit me qëllim të lehtësimit të mësimit.
 • Mësohuni të flisni rrjedhshëm.
  Temat janë orientuar në nevojat e përditshme jetike.
 • Me metoda multimediale mësimi dhe testimi.
 • Me metotadat e kurs-gjuhe.com:
  Mësoni shpjetë dhe sigurt gjuhën italjane!

 

  Fjalor i gjuhës ITALJANE


Në kursin e gjuhës italjane keni në disponim metoda të ndryshme inovative, ashtu që shpejt dhe në mënyrë efektive të mësoni më shumë se 1800 fjalë të reja me metodën e kujtesës afatgjate.
   
 • Mësoni me metodën e kujtesës afatgjate!
   
  Kjo metodë mbështetet në njohuritë më të reja për metodat e të mësuarit. Më mirë nuk mund të mësoni!
   
  Ju duhet pesë ditë me radhë të shkruani një fjalë sakt, deri sa të ngel në kujtesën tuaj afatgjate. Me metodën ultra të kujtesës afatjgjate llogaritet pauza ideale mes përsëritjeve.
   
  Mësoni të gjitha fjaltët e kursit përmes të shkruarit, multiple choice apo përsëritjes së shpejtë me ndihmnën e metodës së kujtesës afatgjate.
 • Të mësuarit me listën e fjalëve: Afër çdo fjale gjindet një buton-altoparlant. me një klikim ju do ta ndëgjoni fjalën e dëshiruar. Ju gjithashtu keni mundësinë të mbuloni fjalët në mënyre interkaktive, kështu do të keni mundësi të kontrolloni më mirë suksesin tuaj.
 • Dëshironi të mësoni me Kartela: Atëherë keni më shumë mundësi: Në kompjuter ju mund të zgjidhni fjalët dhe të vendosni a dëshironi të paraqiten ato bashkë me përkthimet, apo dëshironi vet të zgjidhni detyrën. Natyrisht se mund të ndryshohet renditja.
 • Mësoni edhe pa kompjuter! Shtypni Kartelat apo një listë tabelare! Këta mund t'i merrni me vete dhe të mësoni gjithkund.
 • Verzioni i shtypur: Stypni (printoni) një listë tabelare të fjalëve dhe do të mund të mësoni pa kompjuter.
 • Mësoni me testet e fjalëve: Një metodë shume e pëlqyer për të mësuar është ajo me anë të testeve. Këtu ju shkruani përkthimin e fjalës. Nëse është përkthimi i saktë, vazdhoni me fjalën tjetër. Fjalët jo të sakta, paraqiten përsëri dhe duhet t'i shkruani deri sa, sëpaku njëherë të  jetë sakt.
  Kërkimet shkencore kan vërtetuar se pas përsëritjetve të këtyre testeve, të gjitha fjalët ngelin në kujtesën afatgjate.
 • Përsëritje e shpejtë:Këtu ju paraqiten fjlaët një nga një dhe ju mund të vendsosni, a i keni njohur këta fjalë apo jo. Fjalët e panjohura mundeni më vone t'i mësoni me metodat tjera efektive të të mësuarit.
 • Mësoni me metodën e dëgjimit apo Multiple Choice
 • Vorspielmodus: Ndëgjoni fjalët përderisa jeni para kompjuterit dhe i lexoni po ato fjalë.
 • Pas shtatë fjalëvë ju mundësohet me anë të një përsëritje të shpejtë te mësoni në mënyrë më efektive.
 • Kontrolloni dituritë tuaja me anë të testeve të shumta, të cilat me anë të statistikave do t'ua tregojnë suksesin tuaj.

 Ju mund çdo fjalë të përsëritni sa të keni dëshirë.
Kështu do të mësoni në mënyrë automatike një shqiptim të pastërt dhe pa theks!
 
Ju preferohet, nëse:
 • Nësë dituritë tuaja në gjuhën Italisht  dëshironi t'i zgjeroni ashtuqë, mund të folni rrjedhshëm.
 • të kuptoni filmat në gjuhë italjane
 • dëshironi të mësoni në kompjuter dapo ndonjëherë shpejtë edhe pa kompjuter
 • dëshironi të caktoni të mësuarit vet
 • kërkoni një platformë me meny që ëshë lehtë për tu përdorur

 

 

  Gjuhë të gjalla dhe autentike


Të gjitha fjalët janë inçizuar nga folës të gjuhës amtare . Kështu do të mësoni prej në fillim tingullin autentik të gjuhës me shqiptim të saktë të fjalëve dhe të fjalive.
 
Shpejtësia e të folurit në tri leksionet e para është më ngadalschme dhe e qartë, për të lehtësuar fillimin. Leksionet në vijim janë në shpejtësi origjinale të të folurit të gjuhës.
 
Ju keni mundësinë, çdo fjlaë dhe çdo fjali të leksioneve , të ndëgjoni sa herë që të dëshironi!

 

  Kënaqësi multimediale për të mësuar


Ky kurs gjuhe ju jep mundësi të shumta, të zgjeroni thesarin tuaj të fjalëve, duke i lexuar në monitor, duke i ndëgjuar me anë të shtypjes së butonit, duke i shkruajtur përmes tastierës, duke zgjedhur me multiple choice apo duke is

 shtypur në kartela. gjithashtu mund të mësoni të gjitha ushtrimet me metodën inovative t kujtesës afatgjate. Këtu ju prezantohen në mënyrë automatike vetëm fjalë, të cilat ende janë në kujtesën tuaj afatgjate.


 
 

 Metodat e të mësuarit dhe të testuarit


Ju keni në disponim metoda të shumta të testimit, për të zgjeruar në mënyrë sistematike dituritë tuaja. Për secilin ka nga një metodë mësimi e cila do të përshtatet. Ju keni në disponim këta mundësi për testim:
 
Metoda e kujtesës afatgjate: Me këtë metodt të jashtëzakonshme të kurs-gjuhe.com do të mësoni të gjitha fjalët në mënyrë sistematike dhe nuk do t'i harroni asnjëherë! Caktoni vet numrin e dëshiruar të fjalëve për një njësi mësimore dhe testoni dituritë e fituara me anë të kompjuterit. Të gjitha fjalët të cilat i keni ditur pesë herë me radhe, nuk do të paraqiten në të ardhmen, pasi ato janë tashmë në kujtesën tuaj afatgjate. Por numri i fjalëve do të ngel akoma i njejtë, pasi do të shtohen fjalë të tjera të panjohura.

Metoda ultra e kujesës afatgjate: Edhe tek kjo metodë fjalët përsëriten pesë herë, por në këtë rast pauzat janë edhe njëherë më të gjata. Në fillim një fjali do të përsëritet pas një dite, pasi së shpejti e keni mësuar. Pauza deri në përsëritjen e pestë është tetë dite. Sa më e gjatë të jetë pauza mes përsëritjeve, aq më mirë ngelin fjalët në kujtesën tuaj afatgjate. Metodën e kujtesës afatgjate dhe metodën ultra të kujtesës afatgjate i keni në dispozicion të shkruarit përmes tastierës, multiple choice dhe përsëritje të shpejta.
 
Test: Lexoni apo ndëgjoni fjalët. Shkruani me anë të tastierës përkthimin e sakt, kështu do të ushtroni edhe drejtëshkrimin.
 
Multiple Choice: Lexoni apo dëgjoni një pjesë nga lista e fjalëve apo fjalët dhe uhstrimet dhe caktoni në modusin multiple choice zgjidhjen e saktë.
 
Përsëritje e shpejtë: Lexoni fjalët ne kompjuterit tuaj dhe gjeni rezultatin e sakt. Ju keni mundësi të zgjidhni mes Italisht dhe shqipes.
 
Lexim: Ju keni mundësi të zgjidhni. Listat e fjalëve mund ti shtypni dhe ti lexoni kur të doni apo ti lexoni në ekranin tuaj.
 
Quickshow: Kompjuteri juaj do tŽju prezentoj fjalët e reja. Ju mund tŽi lexoni, dëgjoni apo shtypni ato. Ju mund të vendosni intervalin e përsëritjes.
 
Fjalor & Kërko: Jepni një fjalë në fushën e ashtuquajtur kërko dhe lexoni domethënien e fjalës!
 
Mëso fjalë të reja me lojëra mësimi: Ruani shprehjet apo fjalët të mbuluara dhe mundohuni të gjeni domethënien e tyre.
 
Të mësuarit individual: Lexoni, dëgjoni ose printoni fjalët. Te ky lloj testimi ju mund të zgjidhni gjuhën, që dëshironi të paraqitet, italisht apo shqip.
 
Kartela: Fjalët dhe listat me fjalë mund tŽi shtypni në kartela dhe të mësoni kur të doni, sa të doni dhe ku të doni, sipas dëshirës. Ju keni në dispozicion një version printimi për shtypjen e kartelave.
 
Test shkrimi: Dëgjoni fjalët dhe pjesë të ndryshme nga listat dhe testoni njohuritë dhe drejtshkrimin tuaj, duke shkruar zgjidhjen e saktë.

 
 

 Metoda e dëgjimit


Të gjitha fjalët janë incizuar nga folës të gjuhës amtare. Secila nga 1800 fjalët mund të ndëgjohet dhe të përsëritet sa herë që të keni dëshirë.
 
Në mundësitë e të mësuarit dhe të testuarit fjalët interpretohn në mënyrë automatike nëse ju e zgjidhni këtë.
 
Kështu mësoni një shqiptim të qartë, pa theks dhe intonacionin e duhur!

 
 

  Parakushtet e kompjuterit


Software-i funksionon me Windows (Vista, XP, 98, 2000, NT, ME), unter Mac OS X dhe Linux.
 
Porositni kursin e gjuhës Italisht me anë të formularit-online!

 

  Garancia dhe dërgesa e pakos


Garancia jonë për kthim të pakos


Ju keni të drejtë të ktheni dërgesën e porositur (origjinal e mbyllur me vulë) brenda 31 ditësh pa patur arsye. Ne do tŽju kthejmë shumën e paguar në llogarinë tuaj. Kusht është që pokoja të jetë e mbyllur (pra, origjinal e mbyllur me vulë), ashtu si§ e keni pranuar.
Nëse e bleni pakon në versionin DOWNLOAD (shkarkim online) nuk mundësohet kthimi i pakos.
Garancia për produktet tona vlen 24 muaj.

 

Sa zgjat postimi?


Ne e dergojmë pakon më së voni një ditë pas pagesës.Pagesen e bëni përmes bankës suaj. Vlenë rregullorja jonë Imprint.

 

Risi! Tani në pakon tuaj keni dhe një version për Pocket-PC!


Pra, ne po ju dërgojmë dhe një version mobil të kursit.
Ju duhet thjesht të instaloni këtë version në Pocket-PC tuaj. (prej Windows Mobile 5.0) kështu do të jeni edhe më fleksibil: :
Tanimë mund të mësoni kur të doni, sa të doni dhe ku të doni SprachÀ0!
 
Versioni për Pocket-PC përmban:
 • të gjitha fjalët e kursit të Italisht- për të lexuar, dëgjuar, m4suar dhe përkthyer
 • një fjalor, i cili përmban të gjitha fjalët e kursit
Ne kemi përshtatur të gjithametodat më të preferuara dhe më të përdorura për mësim tashmë edhe për Pcket-PC tuaj:
 • Me modusin quickshow ju mundësohet të përsëritni materialin dhe të ushtroni përkthimin.
 • Me anë të ushtrimit "Test!" ju mundësohet edhe të ushtroni shkrimin dhe përkthimin.
 • Me anë të opcionin "Përsëritje e shpejtë" mund të zgjidhni gjuhën e parë: vendosni individualisht, se si do të mësoni, ju mund të përktheni prej shqipes në gjuhe të huaj ose anasjelltas.
Prakushte për të përdorur software-in ne Pocket-PC tuaj:
Versioni Pocket-PC funksion në të gjitha Pocket-PC-të që posedojnë me windows mobile nga versioni 5.0. Display-i juaj duhet të ketë më së paku 240 pixel-a.

 

  Sipas dëshirës mund të porositni:


  KURS PER FILLESATAR


 
Italisht  Kursi përmban:
 
Një kurs për fillestar me:
 1300 fjalë të leksikut themleor
 •Metoda testimi dhe mësimi multimaediale
 
 

  CRASH-KURS


 
Italisht  Gjithashtu mund të porositni edhe një crash-kurs në gjuhën italjane..
 
 Përmbajtja e crash-kursit  :
 450 fjalë dhe fjali
 •Metoda testimi dhe mësimi multimaediale.
Brenda disa ditëve do të mësoni fjalët themelore për udhëtimin tuaj.
 
 

  FJALOR DIGJITAL


 
  Sipas dëshirës mund të porositni edhe fjalorin për gjuhë italjane.
Me kërkim të shpejtë do të gjeni të gjitha fjalët në Shqip dhe në
 Italisht.
 

Fjalori funksionon me Windows, Linux dhe Mac OS X, gjithashtu me Pocket PC dhe Smartphone.
 

 
 
 

  Pyetje të shpeshta (FAQ)


Pyetje
...rreth porositjes


 • Si bëhet porositja?
  Plotësoni formularin online të paraparë për porositje. Në vijim do te pranoni përmes e-mailit tuaj faturën online. Pasi të keni pranuar faturën duhet të bëni pagesën.
  Pasi të kemi pranuar pagesën brenda një dite po ju dërgojmë pakon e porositur.
   
 • Sa kushtojnë shërbimet postale?
  Shërbimet postale kushtojnë:
  • Brenda Gjermanisë: 3 Euro
  • Jashtë Gjermanisë:
    • Brenda Unionit Evropjan: 6 Euro
    • Jashtë Unionit Evropjan (mbarë botën): 10 Euro
   
  Nëse porositni njëkohësisht më shumë produkte, atëherë paguani vetëm njëherë për shërbimet postale.
  Nëse zgjidhni versionin DOWNLOAD (pra, shkarkimin online), atëherë nuk duhet të paguani për shërbimet postale.
   
 • A mund të kthej produktin? A ekziston garanci për këtë gjë?
  Ju mund të ktheni pakon e pahapur (origjinal të mbyllur me vulë) brenda 31 ditësh pa mos arsyetuar kthimin. Shumën e paguar do t'ju kthejmë.
   
 • Si është adresa juaj?
  Adresa jonë:
  Abedin Dzaferi
  Postfach 210141
  8080671 München
  Deutschland
  USt-ID: DE262020693

Pyetje
... rreth software-it


 • Në cilët kompjutera funksionon kjo CD?
  Kjo CD funksionon me Windows (Vista, XP, 98, 2000, NT, ME), me Mac OS X dhe me Linux.
  Parakushte janë:
  • Minimum 128MB RAM, 400 MHz
  • Opcionale: Soundcard dhe altoparlant për dëgjim
   
 • A duhet të kemë njohuri paraprake dhe a duhet të instaloj diçka?
  Jo, ju filloni me kursin automatikisht duke vendosur CD në kompjuterin tuaj.
   
 • Çfarë përparësishë kam nëse vendos për version DOWNLOAD online, dhe jo si CD?
  Ju e pranoni më shpejtë software-in dhe kurseni pagesën për shërbimet postale.

   
 • Çfarë lidhje interneti duhet të kemë, nëse vendos për versionin DOWNLOAD?
  Ju duhet të posedoni me lidhje interneti DSL, sepse madhësia e software-it është mes 50 dhe 300 MB.
  Nëse lidheni në internet me MODEM apo ISDN, atëherë ju këshillojmë të porosisni CD.

Pyetje
... rreth kursit


 • Jam fillestar. A është kursi i përshtatshëm edhe për mua?
  Po, edhe pa njohuri paraprake ju mund tŽja filloni me kurset tona dhe të jeni të suksesshëm. Kurset tona garantojnë përparim dhe mësim të shpejtë, pasi qe janë të koncipuar për çdo individ.
   
 • Çfarë premton kursi?
  Nëse mësoni rregullisht, do të vëreni përparimet tuaja shumë shpejt. Ndani më së miri kohë të caktuar për kursin tonë, p.sh. 20 minuta në ditë. Kjo është shumë më efektive se p.sh. 1 x në javë 2 - 3 orë.
   
 • Si të përmirësoj shqiptimin?
  Duke dëgjuar fjalët në kompjuterin tuaj dhe duke i artikulluar ato. Së shpejti do të vini në përfundim, se keni bërë hapa të shumëta në shqiptim.

 

Unë kam edhe ca pyetje!


  Ju lutemi na shkruani në adresën tonë të e-mailit
  info@meso-gjuhe.com

 

  Vlerësimet e klientëve
  për asortimentin e kurseve


Vlerësimet e klientëve
... rreth metodave tona të mësimit


"Me kursin tuaj jamë shumë i kënaqur dhe më pëlqen shumë metoda. Jashtë mase më pëlqen paraqitja transparente e kursit dhe mundësitë e shumëta, për të mësuar lehtë. Shumë mirë, që mund të dëgjosh një gjuhë të huaj sa të duash. Edhe mundësia e shtypjes së fjalëve në kartela më pëlqen jashtë mase. Gjithsesi dua të falënderoj ekspertët, të cilët kanë përpiluar kursin, shumë falemnderit!!! Kështu mësimi i gjuhës së re është kënaqësi për mua!" (Agim Hoxha)
 
"Për mua është përvoja e parë e të mësuarit me anë të kompjuterit - më fascinon veçanërisht mundësia e mësimit me metodën e kujtesës afatgjate. Testet e të shkruarit më kanë ndihmuar mua jashtë mase." (Valon Krasniqi)
 
"Mundësitë e shumta të mësimit janë të shkëlqyeshme! Opcinioni i shtypjes së kartelave ishte i ri për mua dhe është ide gjeniale! Shtypja e kartelave është shumë e lehtë! Situatat reale e lehtësojnë mësimin, pasi fjalitë nga jeta e përditshme të motivojnë në mësimin e një gjuhe." (Drita Halili)
 
"Produkti më pëlqen shumë. Porosia arriti shumë shpejtë dhe pa problem, edhepse jetoj jashtë vendit. Përshtypje më të madhe më ka lënë kualiteti i lartë i ushtrimeve. Programi më mundëson të vendos vetë tempon e mësimit në mënyrë individuale. Kështuqë unë nuk kam nevojë të vizitoj kurse këtu. Pa droje ua propozoj këtë kurs edhe të tjerëve!" (Dea Shehu)
 
"Mua më pëlqen struktura e qartë e kursit dhe mësoj me qejf! Shqiptimi mund të mësohet shkëlqyeshëm, është më praktike se të mësuarit me libër. Metoda e kujtesës afatgjate është e fantastike dhe mjafton në fakt si metodë e vetme testimi." (Sarah Franke)
 
"Më pëlqen shumë përzgjedhja e teksteve, thjesht tema nga jeta e përditshme, për secilin të kuptueshme dhe shumë të dobishme për ne. Pasiqë nuk kam shumeë përvojë me kompjuter, kur bëra porosinë isha në dyshim, se a do të kem sukses. Por më befasoj thjeshtësia dhe qartësia e programit." (Vjollca Sulejmani)
 

Vlerësimet e klientëve
... rreth strukturës dhe përmbajtjes së kursit


"Unë vlerësoj sistematikën dhe strukturën e programit, mundësinë e dëgjimit të fjalëve dhe formatin!"(Bekim Rexha)
 
" Unë jam shumë e kënaqur me kursin! Po të mos ishte kjo CD do të isha dorëzuar dhe kurrë nuk do të kisha mësuar këtë gjuhë. Ndër të tjera më pëlqejnë kartelat, sepse kështu mund të mësoj kur të dua dhe sa të dua." (Resmije Ademi)
 
"Kjo CD ishte shpëtim për mua. Unë isha e obliguar të mësoj gjuhën gjermane, për të fituar leje qëndrimi këtu. Për shkak të kohës së kufizuar dhe obligimeve të përditshme familjare, më mungonte koha të marr pjesë rregullisht në kurs. Rastësisht gjeta në internet ofertën tuaj dhe vendosa të porosis kursin. CD më befasoj pozitivisht dhe ishte ndihmë e madhe për mua. Për një kohë të shkurtër mësova shumë fjalë dhe shprehje." (Arta Hoffmann)
 
"Pas vështirësive të ndryshme gjatë pushimeve vitin e kaluar, vendosa që kësaj radhe të mësoj gjuhën e vendit ku kaloj pushimet. Për kohë shumë të shkurtër unë arrita të përvetësoj shumë shprehje të cilat më ndihmojnë shumë. Tani mund të njoh vendin dhe njerëzit shumë më mirë!" (Sabine Jusufi)
 
"Leksionet e lehta dhe kompakte më kanë motivuar! Mënyra e të mësuarit është shumë komode dhe e qëlluar!" (Artan Dedaj)
 

Vlerësimet e klientëve
... rreth temave të ndryshme


"Unë porosita kursin si dhuratë për djalin tim. Ai është 12 vjeç. Kursi i pëlqen shumë dhe është një ndihmë e madhe për në shkollë." (Linda Martens)
 

Vlerësimet e klientëve
... rreth çmimit


"Çmimi është i arsyeshëm, kurset e ngjajshme kushtojnë më shumë!" (Andi Marku)
 
"Jam shumë i kënaqur me programin dhe çmimin, shkëlqyeshëm!!!" (Fatmire Latifi)
 
 
 
 
Dëshironi të mësoni në mënyrë më efektive, se sa me metodat e deritanishme?
Keni nevojë të përjetoni suksesin e arritur?
Dëshironi të vendosni vetë, kur, si dhe sa të mësoni?
Dëshironi të komunikoni në pushimet tuaja italisht ?
 
Atëherë italisht-Expresskurs është ajo që kërkoni!
 
 

  Ketu beni porosinë e kursit!ITALISHT-Kurs për të avansuar:
Porosis kursin për të avansuar-ITALISHT me çmim të volitshëm prej 9,95 Euro.
Kurse gjuhësh me çmime të ulta:ITALISHT-Pako XXL:
  Porosis pakon XXL, gjuhë ITALJANE.
Përmbajtja:
me çmim të volitshëm prej 29,95 Euro

 
Dëshironi të porosisni edhe dicka tjetër?
Porositë vijuese Ju ofrojmë me cmime shumë të volitshme!
 
Po, dëshiroj të porosis edhe keta kurse:
  
 
Ndërmarrja/Emri:
Rruga:
Numri postal, Vendbanimi:  
Shteti:
E-mail:
 


 

(Ju lutemi klikoni 1x dhe pritni afërsisht 20 sekonda për konfirmim )
 
Pagesën e bëni përmes bankës.
Ju do të merrni porosinë tuaj nga info@kurs-gjuhe.com, pas pageses.
 


 
Kurs për fillestar, gjuhë ITALJANE:
 • 1300 fjalë
 
Kurs për të avansuar, gjuhë ITALJANE:
 • 1800 fjalë të reja
 
Crash-kurs, gjuhë ITALJANE:
 • 450 fjalë +
    shprehje
 • fjalor
   
 
Fjalor, gjuhë ITALJANE
 
 
Ofrojmë kurse për 73 gjuhë:
 Gjuhë amerikane
 Gjuhë amhare
 Gjuhë angleze
 Gjuhë arabe
 Gjuhë armene
 Gjuhë azerbexhane
 Gjuhë belloruse
 Gjuhë boshnjake
 Gjuhë braziljane
 Gjuhë bullgare
 Gjuhë çeke
 Gjuhë daneze
 Gjuhë egjiptase
 Gjuhë estoneze
 Gjuhë filipine
 Gjuhë finlandeze
 Gjuhë frenge
 Gjuhë gjeorgjeze
 Gjuhë gjermane
 Gjuhë greke
 Gjuhë hebreike
 Gjuhë hindu
 Gjuhë holandeze
 Gjuhë hungareze
 Gjuhë indoneze
 Gjuhë islandeze
 Gjuhë italjane
 Gjuhë japoneze
 Gjuhë kantoneze
 Gjuhë katalane
 Gjuhë kazake
 Gjuhë kineze
 Gjuhë kirgize
 Gjuhë koreane
 Gjuhë kroate
 Gjuhë kurde
 Gjuhë letone
 Gjuhë libaneze
 Gjuhë lituana
 Gjuhë madagaze
 Gjuhë majorkane
 Gjuhë malajze
 Gjuhë maqedone
 Gjuhë marokane
 Gjuhë meksikane
 Gjuhë mongoleze
 Gjuhë norvegjeze
 Gjuhë panxhabe
 Ghuhë perse
 Gjuhë polake
 Gjuhë portugeze
 Gjuhë rumene
 Gjuhë ruse
 Gjuhë serbe
 Gjuhë singaleze
 Gjuhë sirjane
 Gjuhë sllovake
 Gjuhë sllovene
 Gjuhë spanjole
 Gjuhë spanjole (amerika latine)
 Gjuhë suaheli
 Gjuhë suedeze
 Gjuhë tai
 Gjuhë tunize
 Gjuhë turke
 Gjuhë ukraineze
 Gjuhë urdu
 Gjuhë uzbeke
 Gjuhë vietnameze
 Gjuhë volofe
 
kurs-gjuhe.com