| Home | Kontakt |  
 

ITALISHT-Kurs gjuhe për fillestar


"Mësoni ITALISHT shumë më shpejtë se me metodat e deritanishme!"

 
Italisht lernen   Kursi i gjuhës  ITALJANE nga kurs-gjuhe.com - për fillestar apo për përmirësimin e njohurive tuaja në gjuhën e preferuar!
 
Përmes situatave reale të jetës së përditshme për një kohë shumë të shkurtër do të mësoni ITALISHT dhe do të mund të komunikoni lirshëm.
 
Mësoni se
çka ju duhet në mënyrë të thjeshtë dhe të lehtë.
 

Kurs multimedial  
Mbi 1300 fjalë!
Me metodat më të reja interaktive  
Versioni i fundit, komplet i ripërpunuar në vitin 2009  
Për Windows / Linux / Mac OS X  

 
Italisht lernen
       Porositja e kursit për fillestar,gjuhë ITALJANE!
(Versioni Download)
 

 

  Përmbajtja e kursit për gjuhë ITALJANE:


 • Metoda e jashtëzakonshme e kujtesës afatgjate:
  Mësoni shpjetë dhe sigurt gjuhën italjane!
 • Një leksik të pasur me më shumë se  1300 fjalë.
 • Me metoda multimediale mësimi dhe testimi.
 • Opsioni për shtypje kartelash
 • Caktoni në mënyrë individuale materialin të cilin dëshironi ta mësoni.
 • Kursi i gjuhës funksionon me Windows, Linux dhe Mac OS X.
 • Përfshirë edhe versionin mobil për Pocket PC tuaj apo Smartphone.

Leksiku themelor i kursit të gjuhës ITALJANE - Kurs për fillestar


Italisht-Basis-Sprachkurs Çdo dialog i kursit të gjuhës ka edhe një listë me fjalë. Kjo listë e fjalëve përmban fjalët themelore, të cilat përshtaten me temat e leksioneve. Ju keni mundësine me anë të këtij kursi të mësoni  1300 fjalë kryesore në gjuhën ITALJANE.
 
Metodat e shumta të mësimit ju mundësojnë të mësoni në mënyrë efektive, të zotëroni leksikun themelor të gjuhës dhe të mund të gjindeni në situatat e ndryshme të jetës së përditshme.
 
Ju mund t'i lexoni fjalët si në shqip ashtu edhe ne gjuhën ITALJANE në monitor, t'i dëgjoni duke shtypur butonin apo t'i shtypni në kartela.
 
 

Në kursin e gjuhës italjane keni në disponim metoda të ndryshme inovative mësimi, ashtu që shpejt dhe në mënyrë efektive të mësoni më shumë se 1300 fjalë të reja me metodën e kujtesës afatgjate.

   

 • Mësoni me metodën e kujtesës afatgjate!
   
  Kjo metodë mbështetet në njohuritë më të reja për metodat e të mësuarit. Më mirë nuk mund të mësoni!
   
  Ju duhet pesë ditë me radhë të shkruani një fjalë sakt, deri sa të ngel në kujtesën tuaj afatgjate. Me metodën ultra të kujtesës afatjgjate llogaritet pauza ideale mes përsëritjeve.
   
  Mësoni të gjitha fjaltët e kursit përmes të shkruarit, multiple choice apo përsëritjes së shpejtë me ndihmnën e metodës së kujtesës afatgjate.
 • Të mësuarit me listën e fjalëve: Afër çdo fjale gjindet një buton-altoparlant. Me një klikim ju do ta ndëgjoni fjalën e dëshiruar. Ju gjithashtu keni mundësinë të mbuloni fjalët në mënyre interkaktive, kështu do të keni mundësi të kontrolloni më mirë suksesin tuaj.
 • Dëshironi të mësoni me kartela: Atëherë keni më shumë mundësi: Në kompjuter ju mund të zgjidhni fjalët dhe të vendosni, a dëshironi të paraqiten ato bashkë me përkthimet, apo dëshironi vet të zgjidhni detyrën. Natyrisht se mund të ndryshohet renditja.
 • Mësoni edhe pa kompjuter! Shtypni kartelat apo një listë tabelare! Këta mund t'i merrni me vete dhe të mësoni gjithkund.
 • Verzioni i shtypur: Stypni (printoni) një listë tabelare të fjalëve dhe do të mund të mësoni pa kompjuter.
 • Mësoni me testet e fjalëve: Një metodë shume e pëlqyer për të mësuar është ajo me anë të testeve. Këtu ju shkruani përkthimin e fjalës. Nëse është përkthimi i saktë, vazdhoni me fjalën tjetër. Fjalët jo të sakta, paraqiten përsëri dhe duhet t'i shkruani deri sa, sëpaku njëherë të  jetë e saktë.
  Kërkimet shkencore kan vërtetuar se pas përsëritjetve të këtyre testeve, të gjitha fjalët ngelin në kujtesën afatgjate.
 • Përsëritje e shpejtë: Këtu ju paraqiten fjalët një nga një dhe ju mund të vendosni, a i keni njohur këta fjalë apo jo. Fjalët e panjohura mundeni më vone t'i mësoni me metodat tjera efektive të të mësuarit.
 • Mësoni me anë të metodës së dëgjimit apo multiple choice
 • Dëgjim: Dëgjoni dhe lexoni fjalët përderisa jeni para kompjuterit.
 • Pas shtatë fjalëvë ju mundësohet me anë të një përsëritje të shpejtë te mësoni në mënyrë më efektive.
 • Kontrolloni dituritë tuaja me anë të testeve të shumta, të cilat me anë të statistikave do t'ua tregojnë suksesin tuaj.
Të gjitha 1300 fjalët e reja janë incizuar nga folës të gjuhës amtare. Ju mundeni çdo fjalë të përsëritni sa të keni dëshirë.
Kështu do të mësoni në mënyrë automatike një shqiptim të pastërt dhe pa theks!
 

Ju preferohet, nëse:

 • dituritë tuaja në gjuhën ITALJANE dëshironi t'i zgjeroni, ashtuqë mund të flisni rrjedhshëm.
 • të kuptoni filmat në gjuhën ITALJANE
 • dëshironi të mësoni me kompjuter apo ndonjëherë shpejtë pa kompjuter
 • dëshironi të caktoni mënyrën e të mësuarit vetë
 • kërkoni një platformë me meny që kuptohet shpejtë

  Kënaqësi multimediale e të mësuarit


Ky kurs gjuhe ofron mundësi të shumta, të zgjeroni thesarin tuaj të fjalëve, duke i lexuar në monitor, duke i dëgjuar me anë të shtypjes së butonit, duke i shkruajtur përmes tastierës, duke zgjedhur me multiple choice apo duke i shtypur në kartela. Gjithashtu mund të mësoni të gjitha ushtrimet me metodën inovative të kujtesës afatgjate. Këtu ju prezantohen në mënyrë automatike vetëm fjalë, të cilat ende janë në kujtesën tuaj afatgjate.

 

Risi! Tani në pakon tuaj keni dhe një version për Pocket-PC!


Pra, ne po ju dërgojmë dhe një version mobil të kursit.
Ju duhet thjesht të instaloni këtë version në Pocket-PC tuaj. (prej Windows Mobile 5.0) kështu do të jeni edhe më fleksibil:
Tanimë mund të mësoni kur të doni, sa të doni dhe ku të doni ITALISHT!
 
Versioni për Pocket-PC përmban:
 • të gjitha fjalët e kursit të gjuhës Italjane për të lexuar, dëgjuar, mësuar dhe përkthyer
 • një fjalor, i cili përmban të gjitha fjalët e kursit.
Ne kemi përshtatur të gjitha metodat më të preferuara dhe më të përdorura për mësim tashmë edhe për Pocket-PC tuaj:
 • Me modusin quickshow ju mundësohet të përsëritni materialin dhe të ushtroni përkthimin.
 • Me anë të ushtrimit "Test!" ju mundësohet edhe të ushtroni shkrimin dhe përkthimin.
 • Me anë të opsionit "Përsëritje e shpejtë" mund të zgjidhni gjuhën e parë: Vendosni individualisht, se si do të mësoni, ju mund të përktheni prej gjuhës shqipe në gjuhën e huaj ose anasjelltas.
Prakushte për të përdorur software-in ne Pocket-PC tuaj:
Versioni Pocket-PC funksion në të gjitha Pocket-PC-të që posedojnë me WINDOWS MOBILE nga versioni 5.0. Display juaj duhet të ketë më së paku 240 pixel.

 

Metoda e dëgjimit


Të gjitha fjalët janë inçizuar nga folës të gjuhës amtare. Secila nga 1300 fjalët mund të dëgjohet dhe të përsëritet sa herë që të keni dëshirë.
 
Kështu mësoni një shqiptim të qartë, pa theks dhe intonacionin e saktë!

 

Parakushtet e sistemit


Software-i funksionon me Windows (Vista, XP, 98, 2000, NT, ME), Mac OS X dhe Linux.
 
Porositni kursin e gjuhës ITALJANE me anë të formularit online!

 

  Sipas dëshirës mund të porositni:


  KURS PËR TË AVANSUAR


 
Italisht lernen: Aufbaukurs   Sipas dëshirës mund të porositni edhe
 
kursin e gjuhës ITALJANE për të avansuar  me:
 1800 fjalë të reja
 Metoda testimi dhe mësimi multimaediale
 
Kështu do të mësoni edhe gjatë udhëtimit dhe do të ushtroni njëkohësisht shqiptimin e saktë.
 
 

  CRASH-KURS


 
Italisht lernen: Expresskurs   Gjithashtu mund të porositni edhe crash-kursin e gjuhës ITALJANE.
 
 Crash-kursi  përmban:
 450 fjalë dhe fjali
 •Metoda testimi dhe mësimi multimediale
dhe brenda disa ditëve do të mësoni fjalët themelore për udhëtimin tuaj.
 
 

  FJALOR


 
Italisht Wörterbuch   Sipas dëshirës mund të porositni edhe fjalorin e gjuhës ITALJANE.
Me kërkim të shpejtë do të gjeni të gjitha fjalët në gjuhën shqipe dhe në gjuhën  ITALJANE.

Fjalori funksionon me Windows, Linux dhe Mac OS X, gjithashtu me Pocket PC dhe Smartphone.

 

  Garancioni dhe dërgesa e pakos


Garancia jonë për kthim të pakos


Nëse e bleni pakon në versionin DOWNLOAD (shkarkim online) nuk mundësohet kthimi i pakos.
Garancia për produktet tona vlen 24 muaj.

 

Sa zgjat dërgimi?


Ne e dergojmë pakon më së voni një ditë pas pagesës. Pagesen e bëni përmes bankës suaj. Vlen rregullorja.
 
 

  Pyetje të shpeshta (FAQ)


Pyetje
...rreth porositjes


 • Si bëhet porositja?
  Plotësoni formularin online të paraparë për porositje. Në vijim do te pranoni përmes e-mailit tuaj faturën online. Pasi të keni pranuar faturën duhet të bëni pagesën.
  Pasi të kemi pranuar pagesën brenda një dite po ju dërgojmë pakon e porositur.
   
 • Si është adresa juaj?
  Adresa jonë:
  kurs-gjuhe.com
  Mr. phil. A. Xhaferri
  E-mail: info@kurs-gjuhe.com
  1230 Gostivar
  Maqedoni

Pyetje
... rreth software-it


 • Në cilët kompjutera funksionon kjo CD?
  Kjo CD funksionon me Windows (Vista, XP, 98, 2000, NT, ME), me Mac OS X dhe me Linux.
  Parakushte janë:
  • Minimum 128MB RAM, 400 MHz
  • Opcionale: Soundcard dhe altoparlant për dëgjim
   
 • A duhet të kemë njohuri paraprake dhe a duhet të instaloj diçka?
  Jo, ju filloni me kursin automatikisht duke vendosur CD në kompjuterin tuaj.
   
 • Çfarë përparësishë kam nëse vendos për version DOWNLOAD online, dhe jo si CD?
  Ju e pranoni më shpejtë software-in dhe kurseni pagesën për shërbimet postale.

   
 • Çfarë lidhje interneti duhet të kemë, nëse vendos për versionin DOWNLOAD?
  Ju duhet të posedoni me lidhje interneti DSL, sepse madhësia e software-it është mes 50 dhe 300 MB.
  Nëse lidheni në internet me MODEM apo ISDN, atëherë ju këshillojmë të porosisni CD.

Pyetje
... rreth kursit


 • Jam fillestar. A është kursi i përshtatshëm edhe për mua?
  Po, edhe pa njohuri paraprake ju mund të filloni me kurset tona dhe të jeni të suksesshëm. Kurset tona garantojnë përparim dhe mësim të shpejtë, pasi qe janë të koncipuar për çdo individ.
   
 • Çfarë premton kursi?
  Nëse mësoni rregullisht, do të vëreni përparimet tuaja shumë shpejt. Ndani më së miri kohë të caktuar për kursin tonë, p.sh. 20 minuta në ditë. Kjo është shumë më efektive se p.sh. 1 x në javë 2 - 3 orë.
   
 • Si të përmirësoj shqiptimin?
  Duke dëgjuar fjalët në kompjuterin tuaj dhe duke i artikulluar ato. Së shpejti do të vini në përfundim, se keni bërë hapa të shumëta në shqiptim.

 

Unë kam edhe ca pyetje!


  Ju lutemi na shkruani në adresën tonë të e-mailit
  info@kurs-gjuhe.com

 
Dëshironi të mësoni në mënyrë më efektive, se sa me metodat e deritanishme?
Keni nevojë të përjetoni suksesin e arritur?
Dëshironi të vendosni vetë, kur, si dhe sa të mësoni?
Dëshironi të komunikoni rrjedhshëm në gjuhën ITALJANE ?
 
Atëherë kursi i gjuhës ITALJANE është ajo që kërkoni!

 

  Ketu beni porosinë e kursit!ITALISHT-Kurs për fillestar:
 Porosis Kursin për fillestar, gjuhë ITALJANE me çmim të volitshëm prej 9,95 Euro
Kurse gjuhësh me çmime të ulta:ITALISHT-Pako XXL:
  Porosis pakon XXL, gjuhë ITALJANE.
Përmbajtja:
me çmim të volitshëm prej 29,95 Euro

 
Dëshironi të porosisni edhe dicka tjetër?
Porositë vijuese Ju ofrojmë me cmime shumë të volitshme!
 
Po, dëshiroj të porosis edhe keta kurse:
  
 
Ndërmarrja/Emri:
Rruga:
Numri postal, Vendbanimi:  
Shteti:
E-mail:
 


 

(Ju lutemi klikoni 1x dhe pritni afërsisht 20 sekonda për konfirmim )
 
Pagesën e bëni përmes bankës.
Ju do të merrni porosinë tuaj nga info@kurs-gjuhe.com, pas pageses.
 


 
Kurs për fillestar, gjuhë ITALJANE:
 • 1300 fjalë
 
Kurs për të avansuar, gjuhë ITALJANE:
 • 1800 fjalë të reja
 
Crash-kurs, gjuhë ITALJANE:
 • 450 fjalë +
    shprehje
 • fjalor
   
 
Fjalor, gjuhë ITALJANE
 
 
Ofrojmë kurse për 73 gjuhë:
 Gjuhë amerikane
 Gjuhë amhare
 Gjuhë angleze
 Gjuhë arabe
 Gjuhë armene
 Gjuhë azerbexhane
 Gjuhë belloruse
 Gjuhë boshnjake
 Gjuhë braziljane
 Gjuhë bullgare
 Gjuhë çeke
 Gjuhë daneze
 Gjuhë egjiptase
 Gjuhë estoneze
 Gjuhë filipine
 Gjuhë finlandeze
 Gjuhë frenge
 Gjuhë gjeorgjeze
 Gjuhë gjermane
 Gjuhë greke
 Gjuhë hebreike
 Gjuhë hindu
 Gjuhë holandeze
 Gjuhë hungareze
 Gjuhë indoneze
 Gjuhë islandeze
 Gjuhë italjane
 Gjuhë japoneze
 Gjuhë kantoneze
 Gjuhë katalane
 Gjuhë kazake
 Gjuhë kineze
 Gjuhë kirgize
 Gjuhë koreane
 Gjuhë kroate
 Gjuhë kurde
 Gjuhë letone
 Gjuhë libaneze
 Gjuhë lituana
 Gjuhë madagaze
 Gjuhë majorkane
 Gjuhë malajze
 Gjuhë maqedone
 Gjuhë marokane
 Gjuhë meksikane
 Gjuhë mongoleze
 Gjuhë norvegjeze
 Gjuhë panxhabe
 Ghuhë perse
 Gjuhë polake
 Gjuhë portugeze
 Gjuhë rumene
 Gjuhë ruse
 Gjuhë serbe
 Gjuhë singaleze
 Gjuhë sirjane
 Gjuhë sllovake
 Gjuhë sllovene
 Gjuhë spanjole
 Gjuhë spanjole (amerika latine)
 Gjuhë suaheli
 Gjuhë suedeze
 Gjuhë tai
 Gjuhë tunize
 Gjuhë turke
 Gjuhë ukraineze
 Gjuhë urdu
 Gjuhë uzbeke
 Gjuhë vietnameze
 Gjuhë volofe
 
kurs-gjuhe.com