| Home | Kontakt |  
 

  Kontakt


Adresa:
 
kurs-gjuhe.com
Mr.phil. A. Xhaferri
1230 Gostivar
Maqedoni
E-Mail: info@kurs-gjuhe.com

 

 

 
kurs-gjuhe  
| Të gjitha kurset |
| Kontakt | Rregullorja |
 
Ofrojmë kurse për 73 gjuhë:
 Gjuhë amerikane
 Gjuhë amhare
 Gjuhë angleze
 Gjuhë arabe
 Gjuhë armene
 Gjuhë azerbexhane
 Gjuhë belloruse
 Gjuhë boshnjake
 Gjuhë braziljane
 Gjuhë bullgare
 Gjuhë çeke
 Gjuhë daneze
 Gjuhë egjiptase
 Gjuhë estoneze
 Gjuhë filipine
 Gjuhë finlandeze
 Gjuhë frenge
 Gjuhë gjeorgjeze
 Gjuhë gjermane
 Gjuhë greke
 Gjuhë hebreike
 Gjuhë hindu
 Gjuhë holandeze
 Gjuhë hungareze
 Gjuhë indoneze
 Gjuhë islandeze
 Gjuhë italjane
 Gjuhë japoneze
 Gjuhë kantoneze
 Gjuhë katalane
 Gjuhë kazake
 Gjuhë kineze
 Gjuhë kirgize
 Gjuhë koreane
 Gjuhë kroate
 Gjuhë kurde
 Gjuhë letone
 Gjuhë libaneze
 Gjuhë lituana
 Gjuhë madagaze
 Gjuhë majorkane
 Gjuhë malajze
 Gjuhë maqedone
 Gjuhë marokane
 Gjuhë meksikane
 Gjuhë mongoleze
 Gjuhë norvegjeze
 Gjuhë panxhabe
 Ghuhë perse
 Gjuhë polake
 Gjuhë portugeze
 Gjuhë rumene
 Gjuhë ruse
 Gjuhë serbe
 Gjuhë singaleze
 Gjuhë sirjane
 Gjuhë sllovake
 Gjuhë sllovene
 Gjuhë spanjole
 Gjuhë spanjole (amerika latine)
 Gjuhë suaheli
 Gjuhë suedeze
 Gjuhë tai
 Gjuhë tunize
 Gjuhë turke
 Gjuhë ukraineze
 Gjuhë urdu
 Gjuhë uzbeke
 Gjuhë vietnameze
 Gjuhë volofe
 
kurs-gjuhe.com